ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Attention, open in a new window. PDFPrintE-mail

               

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คือ การดูแลรักษาและป้องกัน ฟันน้ำนมให้คงสภาพอยู่ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่ถูกถอนก่อนกำหนด จนถึงเวลาโยกหลุดเองตามช่วงอายุของเด็ก
และการดูแลรักษาฟันแท้ที่ขึ้นมาในช่องปาก ให้มีสภาพปกติและใช้งานได้ดี ซึ่งมีหลายวิธี ซึ่งทันตแพทย์สำหรับเด็ก จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้การรักษา  เช่น

        - การทำความสะอาด ขัดฟันและขูดหินปูน
        - การขัดฟันและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
        - การเคลือบหลุมร่องฟัน
        - การอุดฟันน้ำนม
        - การรักษารากฟันน้ำนม
       - การครอบฟันน้ำนม
        - การใส่เครื่องมือรักษาช่องว่างของฟันเพื่อกันที่สำหรับฟันแท้ (space maintainer) ในกรณีฟันน้ำนมหลุดเร็วเกินไป
        - การใส่เครื่องมือขยายช่องว่างสำหรับฟันแท้ (space regainer)
        - การจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติเล็กน้อย [ Minor Tooth Movement ] ซึ่งอาจช่วยลด  ความรุนแรงของความผิดปกติทำให้ขั้นตอนการจัดฟันง่ายขึ้น
หรือ ใช้เวลาในการจัดฟันน้อยลง

        การทำฟันในเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขในอนาคต เป็นการตรวจ หาความผิดปกติแต่เนิ่น ๆ ฝึกวินัยในการดูแลสุขภาพฟัน
เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพปากและฟันให้สะอาด อีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาในอนาคต