ทันตกรรมประดิษฐ์

Attention, open in a new window. PDFPrintE-mail

Article Index
ทันตกรรมประดิษฐ์
ฟันปลอม (Denture)
ฐานฟันปลอม RPD แบบยืดหยุ่น
All Pages
       

ทันตกรรมประดิษฐ์ (prosthodontist)
คือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะฟันและใส่ฟันเพื่อความสวยงาม?และเพื่อการใช้งานตามปกติ การรักษาที่เกี่ยวข้องได้แก่
ฟันปลอมชนิดบางส่วนแบบถอดได้ ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้ ครอบฟัน สะพานฟัน และรากฟันเทียมเป็นต้น
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์จะช่วยบูรณะฟันธรรมชาติ?และทดแทนในส่วนของฟันและโครงสร้างฟันที่หายไปเพื่อให้กลับมาใช้งานได้
การวินิจฉัยจากสภาพโดยรวมของผู้ป่วย?เพื่อให้ได้ทางเลือกในการรักษาซึ่งทันตแพทย์อาจทำงานร่วมกับทันตแพทย์ทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
เพื่อให้ได้แผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วย