ทันตกรรมบูรณะ

Attention, open in a new window. PDFPrintE-mail

       

ทันตกรรมบูรณะ (Operative Dentistry)
สาขาหนึ่งของทันตกรรมเฉพาะทางว่าด้วยการป้องกัน การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟันอันได้แก่ ผิวฟันเคลือบฟัน (Enamel) และ เนื้อฟัน (Dentine) บางส่วน
ที่ไม่ต้องถึงกับการบูรณะทั้งตัวฟัน การรักษาด้านนี้จะช่วยให้สามารถบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างที่เหมาะสม และการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของช่องปาก
ฟันผุ อุดฟัน ขูดหินปูน ฟอกสีฟัน

การรักษาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ การรักษาฟันผุ ฟันที่มีการสร้างตัวผิดปกติ ทั้งในเรื่องของสี และ/หรือรูปร่าง การปรับปรุงหรือแทนที่วัสดุบูรณะเก่าที่มีความผิดปกติ