งดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 13 ก.พ. 2559

Attention, open in a new window. PDFPrintE-mail


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม

งดให้บริการทางทันตกรรม

ในวันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

(เนื่องจากงานอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันดังกล่าว)