บริการ

Attention, open in a new window. PDFPrintE-mail

                           คลินิกทันตกรรมพิเศษให้บริการทางทันตกรรมทุกประเภท โดยอาจารย์ให้บริการ ข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง? ประเภทงานที่ให้การรักษาได้แก่

                            ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษาและให้คำแนะนำในการรักษาโรคช่องปาก โดยส่งต่อให้ผู้ป่วยไปรับบริการตามคลินิกเฉพาะสาขาต่างๆ

                           ให้บริการถ่ายภาพรังสีผู้ป่วย ทั้งภายในช่องปากและนอกช่องปาก เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคช่องปาก และกระดูกขากรรไกร ใบหน้า โดยให้บริการผู้ป่วยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

                            ให้บริการรักษาโรคเหงือกและอวัยวะปริทันต์ เช่น โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบ(รำมะนาด) เป็นต้น โดยการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ตลอดจนการให้การรักษาโดยวิธีการทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ

                           ให้บริการทางด้านศัลยกรรมช่องปากต่างๆ เช่น ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด เจาะระบายหนอง รวมถึงการผ่าตัดต่างๆ ในช่องปากและกระดูกขากรรไกร

                           ให้บริการทางทันตกรรมทุกสภาวะสำหรับผู้ป่วยเด็ก ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี เช่น ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์,ถอนฟัน,รักษาประสาทฟันในเด็ก,ครอบฟันโลหะไร้สนิม,เครื่องมือกันที่สำหรับฟันถาวร,ผนึกหลุมร่องฟัน,อุดฟันด้วยวัสดุชนิดเงินและเรซิ่น,อื่นๆ

                           ให้บริการผู้ป่วยทางด้านการจัดฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติ ความสัมพันธ์ขากรรไกรที่ผิดปกติ หรือการบดเคี้ยวที่ผิดปกติ หรือความไม่สวยงามของใบหน้าและรอยยิ้ม

                           ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาช่องว่าง ไร้ฟันหรือมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ฟันปลอม ที่เป็นชนิดถอดได้และติดแน่น การทำสะพานฟัน และการทำฟันเดือย?ครอบฟัน หลังการรักษารากฟัน

                           ให้บริการอุดฟันด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ?อุดปิดช่องว่าระหว่างฟัน การทำวีเนียร์ การฟอกสีฟัการทำ Onlays ?Inlays??และการแก้ไขการสูญเสียเนื้อฟัน ด้วยวิธีการทางทันตกรรมหัตถการ

                           ให้บริการรักษาคลองรากฟันหน้า ฟันกรามน้อย และฟันกรามใหญ่

                           ให้บริการผู้ป่วยที่สูญเสียฟันแท้ในช่องปาก อาจเป็น 1 ซี่ หรือหลายซี่ หรือสูญเสียไปทั้งปาก ด้วยการฝังรากฟันเทียมรวมกับการใส่ฟันทั้งแบบถอดได้และติดแน่น การฝังรากเทียมแล้วทำฟันเทียมซี่เดียวชนิดแน่นแน่น หรือทำสะพานฟัน?