ประกาศวันหยุด คลินิกทันตกรรมพิเศษ 2559

Attention, open in a new window. PDFPrintE-mail


มกราคม    ศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์     จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา 

เมษายน    พุธที่ 6 เมษายน วันจักรี

   พุธที่ 13- อาทิตย์ที่17 วันสงกรานต์ 

พฤษภาคม    พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล 

ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม : วันหยุดพิเศษ 

จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม         : วันพืชมงคล 

  ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา  

กรกฎาคม     จันทร์ที่ 18 กรกฎาคม : วันหยุดพิเศษ 

อังคารที่ 19 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

  พุธที่ 20 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 

สิงหาคม     ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม วันแม่ 

ธันวาคม     จันทร์ที่ 5 ธันวาคม วันพ่อ 

  เสาร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 

  จันทร์ที่ 12 ธันวาคม : หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

  เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560  วันสิ้นปี